21 | ทอง ผา ภูมิ

บางอัลบั้ม ไม่ต้องมีคำบรรยาย
- กะทันหันทริป -
5-6 เมษา 58