29 | ก้าว

บันทึกตำนานบทใหม่
10 วัน 400 กิโลเมตร
กรุงเทพ - บางสะพาน

#ToonBodyslam
#ก้าวคนละก้าว
#บางสะพานในตำนาน
#internBSP