36 | นพ

เพิ่งกลับไปย้อนดู เราคงเป็นคนลักษณ์ห้ามานานแล้ว
แต่ปีกเยอะ และเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เด่นสุดคือปีก 7,9 
เมื่อก่อนยังมีหนึ่ง แต่พอโตขึ้น ความสมบูรณ์แบบมันคงลดลง
บางทีหาจุดที่พอเหมาะสม ก็คงจะเพียงพอComments